Przy zakupie pakietu 20 i 40 zajęć udzielamy rabaty 5% i 8%

Indywidualna Nauka Angielskiego w Lemon

Tempo nauki i terminy zajęć uzgadniamy wspólnie.

Zajęcia ukierunkowane są na opanowanie umiejętności językowych, na których najbardziej Ci zależy:

  •  swoboda wypowiedzi,
  • płynność w prowadzeniu konwersacji,
  • przypomnienie zasad gramatycznych,
  • poszerzenie zasobu słownictwa,
  • przygotowanie do egzaminu.

Przyjazna atmosfera likwidująca opory przed mówieniem.

Tematyka zajęć odpowiadająca Twoim celom.

Ćwiczenia interaktywne z użyciem aplikacji.

Bezpłatne materiały dodatkowe.

Nauka w naszej siedzibie lub dojazd lektora we wskazane miejsce na terenie Warszawy i okolic. (nie uczymy w prywatnych domach)

Zajęcia on-line

Konwersacje telefoniczne.

Istnieje możliwość przekładania zajęć na inny termin.

Możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu.

cennik zajęcia z angielskiego indywidualne w lemon

ceny mogą ulec zmianie
ilość zajęć może się różnić w zależności od dni tygodnia w jakim są realizowane

angielski - ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 4 zajęcia pakiet 20 zajęć
-5%
pakiet 40 zajęć
-8%
Cena za 1 zajęcia
45 minut 440 zł 2200 zł
2090 zł
4400 zł
4048 zł
110 zł
60 minut 600 zł 3000 zł
2850 zł
6000 zł
5520 zł
150 zł
90 minut 800 zł 4000 zł
3800 zł
8000 zł
7360 zł
200 zł
120 minut 1040 zł 5200 zł
4940 zł
10400 zł
9568 zł
260 zł
WAŻNE Pakiet 4 zajęć
należy wykorzystać w okresie do 2 miesięcy
Pakiet 20 zajęć
należy wykorzystać w okresie do 9 miesięcy
Pakiet 40 zajęć
należy wykorzystać w okresie do 12 miesięcy
pojedyncze zajęcia tylko dla kursantów zajęć grupowych szkoły Lemon

Indywidualna Nauka Angielskiego

to intensywne zajęcia realizujące twoje cele i interesującą Cię tematykę.
Zajęcia indywidualne nauki języka mają formę konwersacji, po których kursant otrzymuje pracę domową w postaci pracy pisemnej, lub własnej nauki.
Taka forma zajęć daje szerokie możliwości rozwoju umiejętności językowych, między innymi przygotowania się do wystąpień publicznych.
Miejsce i czas zajęć są ustalane bezpośrednio z lektorem.