Język angielski dla firm w Warszawie

Chcesz zbadać umiejętności językowe swoich aktualnych lub potencjalnych pracowników?
Zrobimy to za Ciebie!

Jak to wygląda?

  • przyjedziemy bezpośrednio do Twojej firmy
  • przeprowadzimy testy kwalifikacyjne w formie pisemnej sprawdzające znajomość gramatyki i zasad pisowni
  • zorganizujemy rozmowy z pracownikami, które zbadają znajomość języka użytkowego i/lub branżowego, słownictwo oraz szybkość reakcji i doboru odpowiedniego słownictwa
  • przygotujemy (w formie pisemnej) sprawozdanie z przeprowadzonych badań

Dzięki temu dowiesz się:

  • czy poziom znajomości języka obcego rekrutowanej osoby jest wystarczający
  • czy dany pracownik powinien zostać wysłany na kurs językowy poszerzający jego wiedzę
  • czy trwajacy już kurs językowy przynosi oczekiwane efekty

 

Audyt 1 – 5 osób 6 – 20 osób powyżej 20 osób
cena  zł  zł ustalana indywidualnie