Pon

 • angielski dla dzieci 9-10 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_09-10_1x60_Pon_0950

 • angielski dla dzieci 7-8 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_07-8_1x60_Pon_10

 • angielski dla dorosłych A1 A2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A1/A2_2x90_PonSr_1030_TaniAng

 • angielski dla dorosłych A1 A2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A1/A2_2x90_PonSr_1100_TaniAng

 • angielski dla początkujących dorosłych

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A0_2x90_PonSr_1110_TaniAng

 • angielski dla dorosłych A1 A2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A1/A2_2x90_PonSr_1130_TaniAng

 • angielski dla dzieci 11-12 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_11-12_1x60_Pon_1215

 • angielski dla dzieci 5-6 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_05-6_1x45_Pon_1300

 • angielski dla dzieci 10-11 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_10-11_1x60_Pon_1355

 • angielski dla dzieci 12-13 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_12-13_1x60_Pon_1505

 • angielski dla dzieci 13-14 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_13-14_1x60_Pon_1615

 • angielski dla dzieci 14-16 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_14-16_1x90_Pon_1630

 • angielski dla dorosłych A1 A2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A1/A2_1x90_Pon_1640

 • angielski dla dzieci 4-5 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_04-5_1x45_Pon_1730

 • angielski dla początkujących dorosłych

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A0_2x90_PonSr_1730

 • angielski dla dorosłych B1 B2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_B1/B2_2x90_PonŚr_1810

 • angielski dla dorosłych B1 B2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_B1/B2_1x90_Pon_1820

Wt

 • angielski dla dorosłych B1 B2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_B1/B2_1x90_Wt_0915_TaniAng

 • angielski dla dorosłych B1 B2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_B1_1x90_Wt_1030_TaniAng

 • angielski dla dorosłych B1 B2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_B1/B2_2x90_WtCzw_1100_TaniAng

 • angielski dla dzieci 10-11 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_10-11_1x60_Wt_1210

 • angielski dla dzieci 5-6 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_05-6_1x45_Wt_1330

 • angielski dla dzieci 9-10 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_09-10_1x60_Wt_1440

 • angielski dla młodzieży 16-18 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_16-18_1x90_Wt_1540

 • angielski dla dzieci 7-8 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_07-8_1x60_Wt_1550

 • angielski dla dzieci 4-5 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_04-5_1x45_Wt_1700

 • angielski dla dorosłych B1 B2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_B2/C1_1x90_Wt_1730

 • angielski dla dorosłych A1 A2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A2_1x90_Wt_1800

Śr

 • angielski dla dorosłych A1 A2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A1/A2_2x90_PonSr_1030_TaniAng

 • angielski dla dorosłych A1 A2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A1/A2_2x90_PonSr_1100_TaniAng

 • angielski dla początkujących dorosłych

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A0_2x90_PonSr_1110_TaniAng

 • angielski dla dorosłych A1 A2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A1/A2_2x90_PonSr_1130_TaniAng

 • angielski dla dzieci 13-14 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_13-14_1x60_Pon_1210

 • angielski dla dzieci 14-16 lat

  -

  grupa: 20/21_Ang_14-16_1x90_Sr_1315

 • angielski dla młodzieży 16-18 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_16-18_1x90_Sr_1315

 • angielski dla dzieci 9-10 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_09-10_1x60_Śr_1440

 • angielski dla dzieci 8-9 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_08-9_1x60_Śr_1530

 • angielski dla dzieci 11-12 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_11-12_1x60_Sr_1620

 • angielski dla dorosłych A1 A2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A2_1x90_Sr_1630

 • angielski dla początkujących dorosłych

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A0_1x90_Sr_1640

 • angielski dla początkujących dorosłych

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A0_2x90_PonSr_1730

 • angielski dla dorosłych B1 B2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_B1/B2_2x90_PonŚr_1810

 • angielski dla początkujących dorosłych

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A0_1x90_Sr_1820

Czw

 • angielski dla dzieci 6-7 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_06-7_1x60_Czw_0910

 • angielski dla dzieci 10-11 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_10-11_1x60_Czw_1020

 • angielski dla dorosłych B1 B2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_B1/B2_2x90_WtCzw_1100_TaniAng

 • angielski dla początkujących dorosłych

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A0_1x90_Czw_1110_TaniAng

 • angielski dla dzieci 8-9 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_08-9_1x60_Czw_11

 • angielski dla dzieci 11-12 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_11-12_1x60_Czw_1240

 • angielski dla dzieci 5-6 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_05-6_1x45_Czw_1300

 • angielski dla dzieci 12-13 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_12-13_1x60_Czw_1350

 • angielski dla dzieci 13-14 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_13-14_1x60_Czw_1620

 • angielski dla dorosłych B1 B2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_B2_1x90_Czw_1640

 • angielski dla dzieci 6-7 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_06-7_1x60_Czw_1730

 • angielski dla dorosłych A1 A2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_19+_A1/A2_1x90_Czw_1820

Pt

 • angielski dla dzieci 9-10 lat

  -

 • angielski dla dzieci 4-5 lat

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_04-5_1x45_Pt_1730

 • angielski dla dorosłych B1 B2

  -

  grupa: 21_Summer_Ang_B2_1x90_Pt_1820