ANGIELSKI INDYWIDUALNIE

PRZY ZAKUPIE PAKIETU 20 I 40 ZAJĘĆ UDZIELAMY RABATY 5% I 8%

INDYWIDUALNA NAUKA ANGIELSKIEGO

INFORMACJE O ZAJĘCIACH

Tempo nauki i terminy zajęć uzgadniamy wspólnie. Zajęcia ukierunkowane są na opanowanie umiejętności językowych, na których najbardziej Ci zależy:

  • swoboda wypowiedzi,
  • płynność w prowadzeniu konwersacji,
  • przypomnienie zasad gramatycznych,
  • poszerzenie zasobu słownictwa,
  • przygotowanie do egzaminu.

Przyjazna atmosfera likwidująca opory przed mówieniem. Tematyka zajęć odpowiadająca Twoim celom. Ćwiczenia interaktywne z użyciem aplikacji.

Bezpłatne materiały dodatkowe.

Nauka w naszej siedzibie lub dojazd lektora we wskazane miejsce na terenie Warszawy i okolic – (nie uczymy w prywatnych domach).

Zajęcia on-line | Konwersacje telefoniczne | Istnieje możliwość przekładania zajęć na inny termin | Możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu.

Indywidualna Nauka Angielskiego

Indywidualna nauka języka angielskiego to intensywne zajęcia realizujące twoje cele i interesującą Cię tematykę. Zajęcia indywidualne mają formę konwersacji, po których kursant otrzymuje pracę domową w postaci pracy pisemnej, lub własnej nauki.

Taka forma zajęć daje szerokie możliwości rozwoju umiejętności językowych, między innymi przygotowania się do wystąpień publicznych.

Miejsce i czas zajęć są ustalane bezpośrednio z lektorem.

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS!