Test A poziomujący z Angielskiego
ma charakter informacyjny jego wypełnienie nie oznacza zawiązania umowy.

Sugeruje odpowiadać na pytania uczciwie i samodzielnie.

Składa się z 80 pytań jednokrotnego wyboru.
Odpowiedz na minimum 30 pierwszych pytań (1 strona).
Trudność pytań rośnie wraz z ich kolejnością.
Jeżeli uważasz że pytania są za trudne – nie strzelaj, po prostu zakończ test.

Wynik otrzymasz e-mailem, wraz z propozycją kursów jakie oferujemy.

POWODZENIA

* Imię Nazwisko:
* Email:
* nr tel:
* Zaznacz poniżej preferowany rodzaj zajęć, lub napisz czego oczekujesz do szkoły.
Nazwa Firmy / Szkoły
1. What ___ your name?
2. Where ___ from?
3.

What is ___ favourite colour?

4. Our family usually ___ English lessons at the weekend
5. I sometimes go shopping ___ Monday
6. Mary doesn’t like ___ to work
7. Yesterday I ___ a new car
8. What time is it? It’s 3. 45 pm
9. I need ___ money to buy fresh ___.
10. Where is Kate? We are waiting for ___
11. Have you got a car? Yes, I ___
12. Can I have some water? Yes, ___
13.

Monday, Tuesday, ___ , Thursday

14. My mother’s sister is my___
15. There are many ___ in the zoo.
16. Paris is ___ than Warsaw
17. My father would like ___ a new car.
18. What’s the weather ___ today?
19.

She ___ me English at Lemon school

20.

There is ___ sugar at home.

21.

My sister always ___ a bike in the evening.


22.

___ pens are sharp.

23.

Which word is not a fruit?

24.

My friend ___ my new skirt.


25.

Kate  ___  just ___  a new house.


26.

Yesterday I ___ coffee, but I ate some ice cream.

27.

I don’t have a dishwasher in my ___

28.

The supermarket is ___ the library and the pharmacy.

29.

They usually go to work ___ bus.

30.

You ___ use a mobile phone , when you drive a car.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.