Test B poziomujacy z Angielskiego
ma charakter informacyjny jego wypełnienie nie oznacza zawiązania umowy.

Sugeruje odpowiadać na pytania uczciwie i samodzielnie.

Składa się z 80 pytań jednokrotnego wyboru.
Odpowiedz na minimum 30 pierwszych pytań (1 strona).
Trudność pytań rośnie wraz z ich kolejnością.
Jeżeli uważasz że pytania są za trudne – nie strzelaj, po prostu zakończ test.

Wynik otrzymasz e-mailem, wraz z propozycją kursów jakie oferujemy.

POWODZENIA

* Imię Nazwisko:
* Email:
* nr tel:
* Zaznacz poniżej preferowany rodzaj zajęć, lub napisz czego oczekujesz do szkoły.
Nazwa Firmy / Szkoły
1.

He should ___ more if he wants to pass the test.


2.

If it rains outside , we take an umbrella and wear ___ .

3.

Kate is taller ___ Mary.

4.

I ___ smoke when I was a teenager. I do not do it any more.


5.

My husband is a good dancer, but we ___ to disco quite often.

6.

Can we meet on Monday? Unfortunately, I ___ to London on Monday morning.

7.

Is it raining outside? No, it  ___   just stopped.

8.

Yesterday I met my old friend while ___ .

9.

Before she met Tom, Tessa  ___ spend much money on clothes.

10.

How ___ sugar do you need?


11.

I really enjoy ___ books. I go to the library every week.

12.

Unless you ___ more, you will fail the exam.

13.

Mary gave ___ her job and moved to Poland when she was 40.

14.

I have a terrible headache. I think I must take a ___.

15.

My aunt Lucy ___ lives in Wrocław, likes buying lots of clothes.

16.

I spent so much money yesterday. I wish I ___ so many things.


17.

Before I came here, I  ___ an interesting book.

18.

What would you do if you ___ lots of money?

19.

When I was a student I studied in London and lived in a ___.

20.

Excuse me, Could you ___ me a photo?


21.

Who ___ you on holiday ___ ?

22.

Last week when we saw Mary we ___ her why she was so sad.

23.

Our house ___ last summer.

24.

I must work for this company because I need money. This is my basic ___.

25.

Our father earns lots of money, ___ ?

26.

If I were you, I would help her. He advised me ___.

27.

Before we came here, we ___ an interesting film.

28.

This is a ___ box.

29.

My new boss has asked me ___ questions.

30.

You should insure your bike ___ stole.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.