Test C poziomujący z Angielskiego
ma charakter informacyjny jego wypełnienie nie oznacza zawiązania umowy.

Sugeruje odpowiadać na pytania uczciwie i samodzielnie.

Składa się z 80 pytań jednokrotnego wyboru.
Odpowiedz na minimum 30 pierwszych pytań (1 strona).
Trudność pytań rośnie wraz z ich kolejnością.
Jeżeli uważasz że pytania są za trudne – nie strzelaj, po prostu zakończ test.

Wynik otrzymasz e-mailem, wraz z propozycją kursów jakie oferujemy.

POWODZENIA

* Imię Nazwisko:
* Email:
* nr tel:
* Zaznacz poniżej preferowany rodzaj zajęć, lub napisz czego oczekujesz do szkoły.
Nazwa Firmy / Szkoły
1.

I don`t like Mary ___ I admire her achievements.

2.

I ___ working at night. I feel tired all the time.

3.

___ Lake Victoria is located in ___ Central Africa.

4.

I’m not sure if you are aware ___ the risk.

5.

How long ___ you had this bike?

6.

I can’t find my wallet. I ___ it.


7.

Children ___ from the illness find it difficult to rest and relax.


8.

As far as I’m ___ , I don’t support the new government.

9.

A bus for carrying passengers over long distances.

10.

The passage between rows of seats in a plane.

11.

When the police found some illegal goods hidden in the car, they arrested him for ___ .

12.

It wasn’t a bargain. We were completely ___ in the shop.

13.

After I ___ the exam, I went shopping.

14.

If I had driven more carefully, I ___ my car.

15.

___ the fact that he is well-off, he never lends money.

16.

Mike ___ the essay by 7 this evening.

17.

This place looks really empty. I have never seen ___ people here before.


18.

They go to ___ church every Sunday.

19.

I don’t know anybody here. I wish I ___ more people.

20.

Mike is a very intelligent and patient person. He is as cool as a ___.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.