Angielskie słówko na wtorek: resourceful

Słówko na wtorek: RESOURCEFUL 💡 (adj.) inventive, creative, clever / zaradny, pomysłowy, przedsiębiorczy 💡 example: A resourceful person is able to solve a difficult problem. / Zaradna osoba potrafi rozwiązać trudny problem. 💡 Do you consider yourself a resourceful...