Czas Past Continuous – budowa i zastosowanie

Czas Past Continuous – budowa i zastosowanie

Past Continuous (czas przeszły niedokonany) to czas, który opisuje trwającą czynność w przeszłości. długotrwałej czynności w przeszłości, np. “Peter was writing the letter all day yesterday.” czynności w określonym momencie w przeszłości, np. “I was...