Blue Monday? Nie w Lemonie!

“Blue Monday” – “Najbardziej depresyjny dzień w roku – wprowadzone przez Cliffa Arnalla określenie najbardziej depresyjnego dnia w roku, przypadającego jakoby w trzeci poniedziałek stycznia.” – Wiki Może tak jak nie lubimy...

Ciekawostki z angielskiego

CZY WIESZ ŻE…..? Język angielski jako jedyny przewiduje pisanie zaimka I („ja”) wielką literą. Prawdopodobnie jest to dzieło przypadku. W staroangielskim ten zaimek osobowy zapisywany był tak: ic, ale z czasem „-c” zanikło. Żeby samotna „i” zaczęła być bardziej...

Angielskie słówko na wtorek: resourceful

Słówko na wtorek: RESOURCEFUL 💡 (adj.) inventive, creative, clever / zaradny, pomysłowy, przedsiębiorczy 💡 example: A resourceful person is able to solve a difficult problem. / Zaradna osoba potrafi rozwiązać trudny problem. 💡 Do you consider yourself a resourceful...