Test z Angielskiego sprawdzający poziom

Test ma charakter informacyjny, jego wypełnienie nie oznacza zawiązania umowy.
Sugerujemy odpowiadać na pytania uczciwie i samodzielnie.

dziecko rozwiązuje test na kolanach mamy

Dzieci 6-13 lat

Sprawdź dziecko w angielskim

Grupowe zajęcia dla dorosłych w Lemon

Osoby 14-99+ lat

Sprawdź się w angielskim

Test dla dzieci w wieku  6 – 13 lat

40 pytań z angielskiego z opcją odsłuchiwania pytań i odpowiedzi.
Sugerujemy pozwolić dzieciom odpowiadać na pytania samodzielnie.
Jeżeli dziecko uważa że pytania są za trudne – proszę nie strzelać i przejść do przycisku Zakończ Test.

Test dla osób w wieku 14 – 99+ lat

81 pytań jednokrotnego wyboru.
Jeżeli jesteś pewien odpowiedzi na pierwsze pytanie, to szkoda Twojego czasu.
Zakończ test zaznaczając twój poziom, i zapisz się na kurs angielskiego w Lemon!

Choć pewnie będziesz ciekaw, czy rozwiązanie będzie zgadzało się z Twoim założeniem.

Aby móc określić Twój poziom odpowiedz na minimum 31 pierwszych pytań.
Jeżeli uważasz że pytania są za trudne – nie strzelaj, przejdź do przycisku Zakończ Test.

Chcesz się zapisać na nasz kurs, lub uzyskać dokładniejsze informacje, a nie chcesz tego zrobić on-line?

Zapraszamy do siedziby szkoły Lemon ul. Kędzierskiego 3A

Szanując Twój czas proponujemy wcześniej umówić spotkanie z naszym metodykiem:
telefonicznie  +48 501 022 800
e-mailem  sekretariat@szkolalemon.pl

Na prośbę zapisu na kurs odpowiadamy w jak najszybszym czasie.
Jeżeli zdarzy się że nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 2 dni – proszę zadzwoń do nas. Z uwagi na dobro naszych klientów działamy manualnie i każdy test sprawdzamy osobiście.

Test z Angielskiego sprawdzający poziom w Szkole Lemon

jest dość obszerny. Uważamy że trudno dokładnie sprawdzić poziom zadając kilka pytań i dlatego zaplanuj sobie minimum 60 minut skupienia. Czas jaki poświęcisz na rozwiązanie testu z pewnością zaowocuje wynikiem określającym twój poziom z angielskiego. Testy mają to do siebie, że nie są w stanie odzwierciedlić umiejętności werbalnych. Po zapisaniu się na kurs językowy w Lemon może okazać się że Twój poziom jest inny niż wskazywał wynik testu. Jesteśmy elastyczni i zaproponujemy Ci inny kurs. Raczej ten podnoszący poprzeczkę. Wtedy efekty nauki są bardziej owocne. 
Powodzenia!

Opis poziomów biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

 

POZIOM

 

Użytkownik początkujący

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować wyuczone, potocznie wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi służące do zaspokajania konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadania rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.

Użytkownik samodzielny

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc. Potrafi radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać wydarzenia i doświadczenia osobiste oraz plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości.

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, oraz potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.

Użytkownik zaawansowany

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć wymagające, obszerne teksty dotyczące bardzo różnorodnych tematów. Czytając i słuchając potrafi zrozumieć nie tylko podstawowy komunikat, ale także podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu. Potrafi wypowiadać się płynnie, szybko i swobodnie dobierając właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować przejrzyste, dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi pisemne dotyczące szerokiego zakresu tematów posługując się regułami gramatycznymi oraz narzędziami językowymi służącymi organizacji wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w sposób wskazujący na bardzo dobre opanowanie języka.

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub czyta. Potrafi odtwarzać i relacjonować informację pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny i płynny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, uwydatniając odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.