3 główne powody przeprowadzania audytu językowego

Zastanawiasz się czy audyt w twojej firmie jest konieczny? Warto go przeprowadzić, jeśli:

konwersacja w biznesie

1. Chcesz zorganizować szkolenie językowe dla pracowników, ale nie chciałbyś, żeby wydane pieniądze poszły na marne.
Audyt językowy pomoże określić poziom znajomości języka przed szkoleniem językowym i w czasie jego trwaniu lub tuż po jego zakończeniu. To w sposób najbardziej pełny i klarowny pokaże jaki postęp językowy został dokonany, dzięki szkoleniu.
Zarówno audyt diagnostyczny, jak i audyt sprawdzający postępy przeprowadzane są przez tego samego lektora i według tego samego zestawu pytań, dzięki czemu uzyskiwane są najbardziej wymierne wyniki.

2. W twojej firmie trwa już szkolenie jezykowe, jednak jego efekty nie są widoczne.
Audyt językowy przeprowadzony przez zewnętrzną i niezaangażowaną do tej pory w szkolenie językowe firmę nie tylko sprawdzi poziom znajomości języka, ale także sprawi, że zarówno pracownicy, jak i szkoła przeprowadzająca szkolenie zostaną zmobilizowani do lepszej i efektywniejszej pracy.

3. Chcesz dowiedzieć się, które osoby z twojej firmy (i w jakiej dziedzinie), potrzebują szkolenia językowego.
Audyt językowy sprawdzi poziom znajomości języka obcego na wielu poziomach – nie tylko poprzez test, w którym weryfikowana jest znajomość gramatyki, ale także poprzez kilkunastominotową i indywidualną rozmowę. Sprawdzi ona umiejętność komunikowania się, zasób słownictwa, swobodę wypowiadania itp. Jednoznacznie wskaże to osoby najbardziej potrzebujące kursu. Dodatkowo, dzieki audytowi, będzie wiadomo na co powinny one w nauczaniu zwrócić największą uwagę – wyniki audytu prezentowane są w formie opisów oraz wykresów, które wyczerpująco przedstawiają stopień zaawansowania poszczególnych osób.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.