Jak osiągnąć najlepsze wyniki w pracy?

Jak sądziecie, co w pracy jest najważniejsze?
nieobecność w pracy

Dzięki czemu jeden pracownik osiaga lepsze wyniki od innych, chociaż wydaje się, że wszyscy pracują tak samo pilnie? Jest jakiś złoty środek, który wygeneruje dobre wyniki, zwiększy efektywnośc pracy i zapewni awans?

Jedni uważają, że najważniejsze jest zaangażowanie w firmę, utożsamianie się z nią. Inni najlepsze efekty widzą w nieustannej pracy, nawet po godzinach, często kosztem rodziny i kontaktów towarzyskich. Jeszcze inni powiedzą, że najlepsze wyniki osiągają osoby o pewnych predyspozycjach: pracowite, przebojowe, dobrze zorganizowane itp.

Naszym zdaniem wszystkie te odpowiedzi są poprawne. Jednak należy dodać jeden bardzo ważny czynnik: na efektywność pracy wielki ma wpływ ma sama firma. Żaden człowiek nie będzie osiagał dobrych wyników, jeśli nikt ich nie doceni: nagradzanie i odpowiednie motywowanie to czynniki, których nie sposób pominąć.

Dokładnie tak samo rzecz ma się z nauką języka obcego. Trzeba jej po pierwsze chcieć, po drugie poświęcić czas, a po trzecie włożyć trochę sił. Rola lektora również jest bardzo ważna, jako osoby sprawdzajacej wiedzę i motywującej,

Aha, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: kluczowa jest też sama obecność zarówno jeśli chodzi o pracę, jak i naukę:)