Jakich języków warto się uczyć?

Z czystym sumieniem można stwierdzić, że w XXI wieku znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest podstawą, bez której ciężko odnaleźć się w życiu zawodowym.

international

Aktualnie język angielski jest wymagany nie tylko na wysokich stanowiskach, ale również w zawodach, które wydawałoby się, nie potrzebują komunikacji z obcokrajowcami. Jednak pracodawcy wychodzą z założeniach, że nigdy nic nie wiadomo, a pracownik znający język to pracownik inteligentny.
Angielski jest też językiem uniwersalnym, w którym można porozumieć się na całym świecie.
Zatem wiemy już, że angielski jest niezbędny i najpewniej zajmuje pierwsze miejsce na liście języków, których znajomość jest niezbędna.

Polecana jest również nauka francuskiego, niemieckiego oraz tych mniej znanych, jak chiński, japoński czy języki skandynawskie. Opanowanie tych języków przyczynia się do znalezienia dobrze płatnej pracy.

Jednak nie można patrzeć na naukę języka jedynie pod kątem przyszłego zawodu.  Ważne jest to, aby język był ciekawy i podobał się osobie, która ma się go uczyć, bo wtedy łatwiej jest go przyswajać i po prostu cieszyć się z nauki.

Polacy są narodem chętnym do nauki języków obcych, choć czasem zbyt szybko się poddają. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii,  Portugalii, czy Włoszech aż dwie trzecie mieszkańców posługuje się tylko i wyłącznie językiem ojczystym.