Konferencja PASE

13-14 V 20111 roku przy Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja PASE, w której udział wzięło 230 uczestników.

Wśród nich nie zabrakło również Szkoły Lemon. Hasłem przewodnim wykładów były: „Nowe kierunki rozwoju szkoły językowej”, które z pewnością podsunęły nam nowe pomysły promocji naszej oferty.

Rolą Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE jest ułatwienie wyboru profesjonalnej szkoły językowej wszystkim tym, którzy chcą się uczyć języków obcych.

Dzięki częstemu uczestnictwu Szkoły Lemon w konferencjach i warsztatach organizowanych przez Pase mamy stały dostęp do aktualnej wiedzy w dziedzinie nauczania Języków Obcych, możemy wymieniać doświadczenia lektorów i kadry administracyjnej z innych szkół, a także stale podnosić jakość oferowanych przez nas usług.

Wszystkie informacje przez nas zdobyte z pewnością zaowocują jeszcze lepszymi ofertami i pomysłami dla Państwa.