Poniedziałkowe zagadki z angielskiego

Oto kolejna zagadka poniedziałkowa, a nawet dwie! Jakie to angielskie słówka znajdują się na zielonych karteczkach?