Obecnie najczęściej stosowany system (przyjęty również przez Radę Europy) ocenia znajomość języka obcego w trzech podstawowych kategoriach jakimi są: rozumienie, mówienie i pisanie.

Po określeniu tych umiejętności przydziela się osobę do jednego z sześciu poziomów zaawansowania:

A1, A2, B1, B2, C1, C2, gdzie A1 to poziom najniższy, a C2 najwyższy.

A Wy na jakim poziomie znajomości jesteście?