Szkoła Lemon w akcji „Ucz się języków”

Od dłuższego czasu w całej Polsce trwa społeczna kampania reklamowa pod hasłem „Pij mleko! Będziesz wielki”.

Kampania ta jest pierwszym elementem programu Marketing dla Przyszłości, stworzonego i realizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA w Polsce, obejmującego długofalowe działania o charakterze społecznym.

Tym razem Stowarzyszenie ma zamiar promować naukę języków obcych pod hasłem: „Ucz się języków! ”. W akcję tę aktywnie włącza się również Szkoła Lemon, aby w bezprecedensowy sposób uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, jak i rodzicom jak duże znaczenie dla ich przyszłości może mieć nauka zagranicznych języków. Idea ta jest częścią projektu Marketing dla Przyszłości, który ma na celu wzmocnienie tych sfer, które decydują o konkurencyjności Polski.

Jednym z punktów kulminacyjnych akcji będzie udział w Gali Języków „Razem w różnorodności językowej”, która odbędzie się już 26 września 2011 roku, w Auli Politechniki Warszawskiej.

Idąc zatem za nową ideą zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nauki.